full screen background image
Meer dan 65 jaar ervaring in opleiden

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Dompvloet Opleidingen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Dompvloet Opleidingen, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan Dompvloet Opleidingen verstrekt. Dompvloet Opleidingen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
Uw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, (deels geanonimiseerd) IP-adres

Waarom Dompvloet Opleidingen gegevens nodig heeft

Dompvloet Opleidingen verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast zal Dompvloet Opleidingen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten cursusovereenkomst.

Hoe lang Dompvloet Opleidingen gegevens bewaart

Dompvloet Opleidingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen met anderen

Dompvloet Opleidingen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Bij de typcursussen maken wij gebruik van het online programma TypeWorld van Instruct Uitgeverij. De persoonsgegevens van de ingeschreven cursist worden hierin opgenomen voor een juist verloop van de cursus. Bij de overige cursussen worden de voornaam en achternaam van de ingeschreven cursist aan de docent verstrekt voor het bijhouden van een presentielijst.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Dompvloet Opleidingen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het (deels geanonimiseerde) IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Dompvloet Opleidingen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Dompvloet maakt gebruik van Google Analytics om de website te kunnen verbeteren.

  • Er is een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten.
  • Er worden in geen geval persoonsgegevens gedeeld met Google.
  • De gegevens worden anoniem verwerkt.
  • De verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor advertentiedoeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar . Dompvloet Opleidingen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Dompvloet Opleidingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Dompvloet Opleidingen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Dompvloet Opleidingen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Dompvloet Opleidingen op via . Dompvloet.nl is een website van Dompvloet Opleidingen. Dompvloet Opleidingen is als volgt te bereiken:

Postadres: Louise Henriëttestraat 25
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 63500035
Telefoon: 06-49942618
E-mailadres: