full screen background image
Meer dan 65 jaar ervaring in opleiden

Praktijkdiploma Loonadministratie PDL

Of je nu in een groot of klein bedrijf werkt, iedere werknemer kijkt elke maand weer reikhalzend uit naar het loonstrookje. U als loonadministrateur bent daar verantwoordelijk voor.

In de opleiding Praktijkdiploma Loonadministratie wordt u geleerd een loonadministratie op te zetten. Op basis van actuele stof en praktijkgerichte voorbeelden, ontwikkelt u inzicht in de wet- en regelgeving én de wijze waarop die doorwerkt in de loonadministratie. Na de opleiding bent u in staat zelfstandig een loonadministratie te voeren, loonberekeningen te maken, specifieke vragen hierover te beantwoorden en wijzigingen in de wetgeving op de juiste wijze toe te passen.

Het studieprogramma voor PDL bestaat uit 3 onderdelen:

  • Loonheffingen
    Arbeidsongeschiktheid, Begrippenkader opbouw loonheffingen, Berekening bruto- en nettoloon, Inhoudings- en belastingplicht, Invordering/aansprakelijkheid, Organisatie van de belastingdienst/sociale verzekeringen, Overzicht uitkeringen, loonkostensubsidies en toeslagen, Pensioenaanspraken, levensloopregeling en spaarregelingen, Verzekeringsplicht.
  • Personeel, Organisatie & Communicatie
    Arbeidsverdeling, Automatiseren van administraties, Gesprekken sturen, Gespreksvormen, Humanresourcesmanagement (HRM), Marketing, Merkmanagement, Organisatiestructuren en -vormen, Personeels- en salarisadministratie.
  • Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid
    Arbeidsovereenkomst, Arbeidsomstandigheden en -tijden, Arbeidsongeschiktheid, Beëindiging van de arbeidsovereenkomst, Cao en medezeggenschap, Opzegverboden, Proeftijd- en concurrentiebeding, Regels sociale zekerheid, Re-integratie, Soorten arbeidsverhoudingen .

Dag en tijd

Cursusduur De cursus bestaat uit 20 lessen van 3 uur per les
Tijdstip De cursus wordt gegeven op donderdagavond van 19:00 tot 22:00 uur
Huiswerk Ongeveer 6 à 8 uur per week

Kosten

Cursusgeld € 1500
Cursusmateriaal ca. € 274
Examengeld Zie tab Examen
Gespreide betaling U kunt gespreid betalen

Voorkennis

PDL wordt gegeven op MBO-plus niveau. Om deel te kunnen nemen aan de opleiding en het examen PDL is geen specifieke vooropleiding vereist. Enige kennis van belastingen en sociale wetgeving is een voordeel maar niet noodzakelijk.

Examen

U wordt opgeleid om deel te kunnen nemen aan een officieel examen Praktijkdiploma Loonadministratie. De examens zijn on-line die u zelf kunt inplannen op een geschikte dag, tijd en locatie. Het is mogelijk het diploma PDL in stappen te verwerven met het certificatensysteem.  Als alle 3 de onderdelen zijn gehaald, verkrijgt u het diploma Praktijkdiploma Loonadministratie.

Inschrijving dient door de cursist zelf gedaan te worden. Zie voor examengeld en meer informatie (bv. herkansingen) de website van het examenbureau.

Deelname aan het examen is niet verplicht. U kunt de opleiding ook doen zonder examen.

Voor deelname aan het examen gelden geen toelatingseisen.

Vervolg

Startdatum

Op aanvraag

 

Inschrijven