full screen background image
Meer dan 65 jaar ervaring in opleiden

Basiskennis Loonadministratie BKL

Wilt u zelfstandig een functie binnen de salarisadministratie vervullen? Dan is deze korte opleiding zeer geschikt. De opleiding maakt u vertrouwd met de speciale aspecten die aan de berekening van lonen en salarissen zijn verbonden. Ook maakt u kennis met arbeidsrecht en sociale verzekeringen. U legt hiermee een prima basis om uit te groeien tot loonadministrateur.

De opleiding is praktijkgericht. Tijdens de les worden veel vraagstukken behandeld, zodat u goed beslagen ten ijs het examen ingaat. Ter voorbereiding op de examens maakt u veel opgaven. Het studieprogramma bestaat onder meer uit de thema's loonadministratie en sociale zekerheid.

Het studieprogramma voor BKL bestaat uit 2 thema's met onder meer de volgende onderwerpen :

Onderdeel Loonadministratie

 • Loonaangifte
 • Loonheffingen
 • Dienstbetrekking
 • Inhoudingsplicht
 • Het loonbegrip
 • Eindheffingen
 • Soorten premies
 • Levensloopregeling
 • Heffingskortingen
 • Vrije vergoedingen en verstrekkingen
 • Afdrachtverminderingen
 • Boeteregime
 • Voorlopige teruggaaf
 • Bezwaarprocedure

Onderdeel Sociale zekerheid

 • Arbeidsovereenkomst, inclusief bedingen
 • Soorten arbeidsverhoudingen
 • Beëindiging van de arbeidsovereenkomst
 • Opzegverboden
 • Cao en medezeggenschap
 • Arbeidsomstandigheden en -tijden
 • Wetten en uitvoeringsorganisatie sociale zekerheid
 • Polisadministratie
 • Uitkeringsdagloon
 • Re-integratie bij arbeidsongeschiktheid
 • Wet arbeid en zorg
 • Werkloosheidswet
 • Klachten, bezwaar en beroep

 

Dag en tijd

Cursusduur De cursus bestaat uit 10 lessen van 3 uur per les
Tijdstip De cursus wordt gegeven op woensdagavond van 19:00 tot 22:00 uur
Huiswerk Ongeveer 4 à 6 uur per week

Kosten

Cursusgeld € 495
Cursusmateriaal € 45
Examengeld Zie tab Examen
Gespreide betaling U kunt gespreid betalen

Voorkennis

Er is geen specifieke vooropleiding vereist.

Examen

U wordt opgeleid om deel te kunnen nemen aan een officieel examen Basiskennis Loonadministratie. De examens zijn on-line die u zelf kunt inplannen op een geschikte dag, tijd en locatie. Als u slaagt, verkrijgt u het diploma Basiskennis Loonadministratie.

Inschrijving dient door de cursist zelf gedaan te worden. Zie voor examengeld en meer informatie (bv. herkansingen) de website van het examenbureau.

Deelname aan het examen is niet verplicht. U kunt de opleiding ook doen zonder examen.

Voor deelname aan het examen gelden geen toelatingseisen.

Vervolg

Startdatum

Op aanvraag

 

Inschrijven