full screen background image
Meer dan 65 jaar ervaring in opleiden

Basiskennis Calculatie (BKC)

Met de opleiding Basiskennis Calculatie leert u essentieel rekenen en voor veel voorkomende rekenvraagstukken een oplossing te vinden. U leert belangrijke basisrekentechnieken zoals vermenigvuldigen, machtsverheffen, rekenen met procenten en het berekenen van de kostprijs.

Met de opleiding Basiskennis Calculatie krijgt u niet alleen de onmisbare rekenvaardigheid die een financieel-administratieve kracht nodig heeft, maar u legt ook de basis voor andere diploma's.

Tijdens de opleiding komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Basiskennis rekenen
  • Percentages, verhoudingen, gemiddelden, machtsverheffen
  • Schattend rekenen en vierkantscontrole
  • Renteberekeningen, kredietkosten, BTW-berekeningen
  • Kengetallen
  • Vreemde valuta
  • Goederenhandel en afschrijvingen
  • Kostprijsberekening
  • Indexcijfers en grafieken
  • Rekenen met letters

 

 

 

Dag en tijd

Cursusduur De cursus bestaat uit 7 lessen van 3 uur per les
Tijdstip De cursus wordt gegeven op woensdagavond van 19:00 tot 22:00 uur
Huiswerk Ongeveer 4 à 7 uur per week

Kosten

Cursusgeld € 385
Cursusmateriaal € 45 (richtprijs)
Examengeld Het examen is facultatief.
U kunt zich inschrijven bij de  Associatie  voor Examinering
Gespreide betaling U kunt gespreid betalen.

Voorkennis

Enige jaren voortgezet onderwijs.

Opmerkingen

Het is noodzakelijk dat u een computer met het besturingssysteem Windows tot uw beschikking heeft waarop u kunt oefenen. U kunt eventueel tijdens kantooruren gebruik maken van de computers op ons instituut of een computer huren.

Examen

U wordt opgeleid om deel te kunnen nemen aan een officieel examen Basiskennis Calculatie. De examens zijn on-line die u zelf kunt inplannen op een geschikte dag, tijd en locatie. Als u slaagt, verkrijgt u het diploma Basiskennis Calculatie.

Inschrijving dient door de cursist zelf gedaan te worden. Zie voor examengeld en meer informatie (bv. herkansingen) de website van het examenbureau.

Deelname aan het examen is niet verplicht. U kunt de opleiding ook doen zonder examen.

Voor deelname aan het examen gelden geen toelatingseisen.

Vervolg

Startdatum

najaar '18

 

Inschrijven