full screen background image
Meer dan 65 jaar ervaring in opleiden

Veel gestelde vragen bij cursus typen


Wat te doen als de snelle manier voor accenten en trema's niet werkt

Zorg voor de juiste instelling van het toestenbord in Windows. Deze instelling moet als volgt zijn:

invoertaal: Nederlands

indeling: Verenigde Staten (Internationaal)

Om dit te controleren of te wijzigen kun je het filmpje hier gebruiken als hulp.

Wat te doen als de snelle manier voor accenten en trema's niet werkt op een MAC

Methode 1

Toets langer indrukken

Type een letter waarop je een accent wilt en houd deze ingedrukt. Er verschijnt een popupvenster met alle mogelijke combinaties met deze letter. Dit werkt vanaf Mac OS X Lion in elke applicatie.

 

Methode 2

Lukt bovenstaande niet, dan kun je ook de standaard Apple methode gebruiken:

Gewenste teken Druk eerst Alt/Option in +
onderstaande letter
Laat Alt/Option los en
typ de gewenste letter, bv
Trema (bv. ä)  u a, e, i, o, u, y
Accent Grave (bv. è) ~ a, e, i, o, u, y
Accent Aigu (bv. ó) e a, e, i, o, u, y
Accent Circumflex (bv. ê) i a, e, i, o, u, y
Tilde (bv. ñ) n a. o, n


Methode 3

1. Taal & Tekst

Ga in het Apple-menu naar ‘Systeemvoorkeuren’ en activeer het paneel ‘Taal & tekst’.

2. Invoerbronnen

 

Klik in het paneel ‘Taal en tekst’ op het tabblad ‘Invoerbronnen’ en selecteer in de lijst de invoerbron ‘VS Internationaal’.

 

3. Testen

Deselecteer eventueel boven in de lijst de invoerbron ‘Nederlands’. Sluit ‘Systeemvoorkeuren’ en test de methode in je tekstverwerker. Werkt het niet? Klik dan op het vlaggetje boven in de menubalk en selecteer VS (internationaal).

 

Waarom begint een toetsenbord met QWERTY?

Waarom begint het toetsenbord met de letters qwerty en niet met abc...