full screen background image
Meer dan 65 jaar ervaring in opleiden

Veel gestelde vragen bij cursus typen


Wat te doen als de snelle manier voor accenten en trema's niet werkt

Zorg voor de juiste instelling van het toestenbord in Windows. Deze instelling moet als volgt zijn:

invoertaal: Nederlands

indeling: Verenigde Staten (Internationaal)

Om dit te controleren of te wijzigen doe je het volgende:

In Windows Vista of 7: klik hier voor een video

In Windows XP:

 1. In Windows XP: Klik op Start, daarna op Configuratiescherm en vervolgens op Landinstellingen.

 2. Klik in het venster Landinstellingen op het tabblad Talen en vervolgens op de knop Details. Het venster Tekstservices en Invoertalen wordt geopend.

 3. Zorg ervoor dat bij standaardinvoertaal het volgende staat:
  Nederlands (Nederland) - Verenigde Staten (Internationaal).
  Is dat niet het geval klik dan op Toevoegen...
  Selecteer bij Invoertaal (via het het uitschuifpijltje) Nederlands en bij Toetsenbordindeling Verenigde Staten (Internationaal)

  Zorg ervoor dat in het vak Standaardinvoertaal deze configuratie standaard wordt (via pijltje naast het vak).

Wat te doen als de snelle manier voor accenten en trema's niet werkt op een MAC

Methode 1

1. Taal & Tekst

Ga in het Apple-menu naar ‘Systeemvoorkeuren’ en activeer het paneel ‘Taal & tekst’.

2. Invoerbronnen

 

Klik in het paneel ‘Taal en tekst’ op het tabblad ‘Invoerbronnen’ en selecteer in de lijst de invoerbron ‘VS Internationaal’.

 

3. Testen

Deselecteer eventueel boven in de lijst de invoerbron ‘Nederlands’. Sluit ‘Systeemvoorkeuren’ en test de methode in je tekstverwerker. Werkt het niet? Klik dan op het vlaggetje boven in de menubalk en selecteer VS (internationaal).

 

Methode 2

Lukt bovenstaande niet, dan kun je ook de standaard Apple methode gebruiken:

Gewenste teken Druk eerst Alt/Option in +
onderstaande letter
Laat Alt/Option los en
typ de gewenste letter, bv
Trema (bv. ä)  u a, e, i, o, u, y
Accent Grave (bv. è) ~ a, e, i, o, u, y
Accent Aigu (bv. ó) e a, e, i, o, u, y
Accent Circumflex (bv. ê) i a, e, i, o, u, y
Tilde (bv. ñ) n a. o, n

Methode 3

Toets langer indrukken

Type een letter waarop je een accent wilt en houd deze ingedrukt. Er verschijnt een popupvenster met alle mogelijke combinaties met deze letter. Dit werkt vanaf Mac OS X Lion in elke applicatie.

 

Aanpassen Word 2007/2010 voor maken brieven/werkstukken

Als je thuis Word 2007 of 2010 gebruikt, zul je merken dat er waarschijnlijk automatisch meer witruimte tussen de regels wordt toegevoegd. Voor het toepassen van de theorie die je leert bij het maken van brieven en werkstukken, moet je dit (tijdelijk) aanpassen:

- Activeer het lint Start

- Klik op de knop Stijl wijzigen

- Klik op Opmaakset

- Selecteer Word 2003 door er op te klikken

- Klik nogmaals op Stijl wijzigen

- Klik op Als standaard instellen

Klik hier om de video te zien

Instellen marges en woordafbreking

Tijdens de cursus typen wordt bij de onderdelen Brieven en Werkstukken gevraagd marges en woordafbreking in te stellen.

Instellen marges

In Word 2003

Klik op het menu Bestand, Pagina-instelling, tabblad Marges

In Word 2007/2010

Klik op het tabblad Pagina-indeling, in de groep Pagina-instelling, op Marges en daarna op Aangepaste marges...

In OpenOffice Writer

Klik op het menu Opmaak, Pagina, tabblad Pagina

Instellen woordafbreking

In Word 2003

Klik op het menu Extra, Taal, Woordafbreking

In Word 2007/2010

Klik op het tabblad Pagina-indeling, in de groep Pagina-instelling, op Afbreken

In OpenOffice Writer

Klik op het menu Opmaak, Stijlen en Opmaak

Klik met rechts op de stijl Standaard en klik op Wijzigen

Klik op het tabblad Tekstverloop

 

 

Waarom begint een toetsenbord met QWERTY?

Waarom begint het toetsenbord met de letters qwerty en niet met abc...