Er zijn 3 testen (Basis, Gevorderd en Expert). Als u voldoende vragen goed heeft, kunt u doorklikken naar de volgende test. We kunnen de uitslagen gebruiken voor de niveaubepaling bij de Exceltrainingen. Voor een objectief beeld verzoeken we u te kiezen voor antwoord E als u een vraag echt niet weet.
 
Exceltest Basis
 
Bedrijf
Naam
 
1. Het afdrukvoorbeeld laat zien dat een bestand geprint wordt op meer dan een pagina. Om op elke pagina de titels te printen moet ik
  A
  B
  C
  D
  E
 
2. De knop met het kwastje in het lint Start kan worden gebruikt om
  A
  B
  C
  D
  E
 
3. Wat is de snelste manier om de formule in cel D2 te kopiëren t/m cel D6?

  A
  B
  C
  D
  E
 
4. De uitkomst van de formule =1+3*4 in Excel is
  A
  B
  C
  D
  E
 
5. Wat is de snelste methode om de maanden van het jaar onder elkaar in te voeren, te beginnen met januari?
  A
  B
  C
  D
  E
 
6. Om de breedte van kolom C (met ingevulde cellen) best passend te maken moet je
  A
  B
  C
  D
  E
 
7. Een geselecteerde cel laat "10%" zien. Wanneer je op delete drukt en daarna het getal “2” invoert, zie je
  A
  B
  C
  D
  E
 
8. Wat is de handigste manier om de salarissen op te tellen in cel D6?
  A
  B
  C
  D Door met rechts op cel D6 te klikken en te kiezen voor Invoegen->Optelling.
  E
 
9. Vanaf cel C4 naar beneden zijn prijzen ingevoerd. In kolom D, E en F moeten de kortingsbedragen per product worden berekend bij aanschaf van bundels van respectievelijk 5, 10 en 50 stuks. In cel D1, E1 en F1 zijn de kortingspercentages gegeven (zie afbeelding).

De formule in cel D4 moet zowel naar beneden als naar rechts worden gekopieerd ten einde de juiste prijzen per stuk, afhankelijk van de bundel, te berekenen. Welke formule moet hiervoor gebruikt worden?
  A
  B
  C
  D
  E
 
10. Op de statusbalk staat de tekst "Kringverwijzingen E2". Dit komt doordat
  A
  B
  C
  D
  E