Meer dan 65 jaar ervaring in opleiden
Evaluatieformulier
1. Welke cursus heeft u gevolgd, wanneer en met welke docent?
  Cursus: 
Docent: 
2. Wat is uw leeftijd en geslacht?
  jaar  Vrouw Man
3. Wat is de reden waarom u de cursus wilde volgen?
 
4. Hoe bent u aan onze naam gekomen?
 
5. Uw eerste (telefonische/persoonlijke) contact met Dompvloet was
Het gebruikte cursusmateriaal is
De leslocatie is
  De aansluiting van deze cursus op uw voorkennis is
  De uitleg van de docent is
  De beheersing van de stof door de docent is
  De persoonlijke aandacht van de docent is
     
6. Wat is uw algemene oordeel over de docent uitgedrukt in een cijfer van 1 tot 10?
7. Wat vond u van de duur van de cursus?
  Goed
Te lang, omdat
  Te kort, omdat
8. Wat is uw algemene oordeel over de cursus uitgedrukt in een cijfer van 1 tot 10?
9. Heeft u nog suggesties en/of opmerkingen?