Meer dan 65 jaar ervaring in opleiden
Evaluatieformulier cursus Typen
1. Op welke school heeft uw kind de cursus gedaan?
 
2. Hoe bent u terecht gekomen bij deze cursus typen?
 
3. Indien u de flyer heeft ontvangen, wat vond hiervan (uitgedrukt in een cijfer van 1 t/m 10)?
 
4. Wat vond u van de informatie op de website (uitgedrukt in een cijfer van 1 t/m 10)?
 
5. Gedurende de cursus stuurde de docent huiswerk- en voortgangsberichten. Wat vond u van de hoeveelheid huiswerk- en voortgangsberichten?
 
6. Wat vond u van de inhoud van de huiswerk- en voortgangsberichten?
 
7. Een onderdeel van de cursus is om in de laatste lessen de typevaardigheid toe te passen middels werkstukken. Hierdoor krijgen de kinderen ook een introductie in het tekstverwerken. Wat vindt u hiervan?
 
8. Wat vond u van de diploma-uitreiking?
 
9. Wat vond u van de prijs van de cursus?
 
10. Wat vond u van de duur van de cursus?
  Goed
Te lang, omdat
  Te kort, omdat
11. Om de prijs te verlagen zouden we het aantal lessen kunnen verminderen en het onderdeel werkstuk weglaten. Wat vind u daarvan?
 
12. Wat is uw algemene oordeel over de docent (uitgedrukt in een cijfer van 1 t/m 10)?
13. Wat is uw algemene oordeel over de cursus (uitgedrukt in een cijfer van 1 t/m 10)?
14. Heeft u nog suggesties en/of opmerkingen?
 
15. Naam en e-mailadres
(hoeft u alleen in te vullen als u mee wilt doen met de verloting van de cadeaubon)
  Naam E-mailadres